Camp. de Murcia Doma Clásica
Camp. de Catalunya d'Alta Escola
Camp. de Catalunya de Ponis
CDT0* - Club Hípic Castells
Camp. de Castilla la Mancha Doma Clásica
CDT0* - Club d'Equitació Torredembarra
CDT1* + CDT0* - C.A.V.A.
CDN** + CDN M + MCI - C.A.V.A.
Social + MCI - Hípica Castellar
CDT1* nocturno - C.A.V.A.
Camp. de Balears Doma Clàssica + CDN **
CDN** Fira del Cavall - Cambrils
CDT0* - Club Hípic Castells
MCI + CDT0* - EEAS
PONIS - CET
CDN *** ALCAB - Almería
CDN ** FIECVAL - Valencia
CDT0* C. d'Eq. Torredembarra